วันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 10:05 น.

Refresh อัตโนมัติ ทุก 2 นาที   (เว็บ AirQ เดิม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

7.8

PM2.5 (µg/m³)

KU TOWER
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลเฉลี่ยราย 1 นาที
ข้อมูล ณ วันที่: 31/05/2023 เวลา 10:04 น.

9.0

PM2.5 (µg/m³)

KU TOWER
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลเฉลี่ยราย 60 นาที
ข้อมูล ณ วันที่: 31/05/2023 เวลา 10:00 น.

17.4

PM2.5 24HrAverage (µg/m³)
KU TOWER
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง
ข้อมูล ณ วันที่: 31/05/2023 เวลา 10:00 น.

2.2

ก๊าซโอโซน O3 (ppb)
KU TOWER
ระดับ: ดีมาก
ข้อมูลเฉลี่ยราย 60 นาที
ข้อมูล ณ วันที่: 31/05/2023 เวลา 10:00 น.

คุณภาพอากาศดีมาก

PM2.5 มีค่าระหว่าง 0 - 25 µg/m³, O3 มีค่าระหว่าง 0 - 35 ppb

  • เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

คุณภาพอากาศดี

PM2.5 มีค่าระหว่าง 26 - 37 µg/m³, O3 มีค่าระหว่าง 36 - 50 ppb

  • สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

คุณภาพอากาศปานกลาง

PM2.5 มีค่าระหว่าง 38 - 50 µg/m³, O3 มีค่าระหว่าง 51 - 70 ppb

  • ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

PM2.5 มีค่าระหว่าง 51 - 90 µg/m³, O3 มีค่าระหว่าง 71 - 120 ppb

  • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

PM2.5 มีค่าระหว่าง 91 µg/m³ ขึ้นไป, O3 มีค่าระหว่าง 121 ppb ขึ้นไป

  • ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์