รายงานคุณภาพอากาศออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 ต.ค. 2563 ณ เวลา 08:00 น.

 • PM2.5
  ค่าปัจจุบัน (µg/m3)

 • 15 @ 2020-10-21 08:12:00

 • คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

 • PM2.5
  ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (µg/m3)

 • 16.71

 • คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

 • PM2.5
  ค่าเฉลี่ย 24 ชม. (µg/m3)

 • N/A

 • ก๊าซโอโซน (O3)
  ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (ppb)

 • 12.98

 • คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

   

©2019-20 V2.1 พัฒนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ข้อมูล คณะสิ่งแวดล้อม
โดยการสนับสนุนของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)