รายงานคุณภาพอากาศออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 มิ.ย. 2563 ณ เวลา 21:00 น.

 • PM2.5
  ค่าปัจจุบัน (µg/m3)

 • N/A @ 2020-06-05 21:49:00

 • PM2.5
  ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (µg/m3)

 • 0.00

 • PM2.5
  ค่าเฉลี่ย 24 ชม. (µg/m3)

 • 0.51

 • คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

 • ก๊าซโอโซน (O3)
  ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (ppb)

 • 7.43

 • คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

   

©2019-20 V2.1 พัฒนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ข้อมูล คณะสิ่งแวดล้อม
โดยการสนับสนุนของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)