เว็บคุณภาพอากาศออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ย. 2564 เวลา 18:06 น.

สถานที่ตรวจวัด --> คณะสิ่งแวดล้อม
 • PM2.5
  (µg/m3)
 • 19

 • PM2.5 ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
  (µg/m3)
 • 19.99

 • PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
  (µg/m3)
 • 24.16

 • ก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
  (ppb)
 • 55.07


กราฟ PM2.5 มก. (ย้อนหลัง)
24 ชม. 10 วัน 30 วัน 60 วัน

ความหมายระดับคุณภาพอากาศ
ระดับ ค่า PM2.5 ค่าโอโซน ความหมาย
ดีมาก 0-25 0-35 คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
  ดี   26-37 36-50 คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง 38-50 51-70 ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 51-90 71-120 ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ 91 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป ประชาชนทั่วไป : ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์