ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
22 ต.ค. 2562 เวลา 20:00 น.
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.07 มคก./ลบ.ม.

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ

คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ข้อมูลปรับปรุงเป็นรายชั่วโมงในช่วงต้นของชั่วโมง ระบบ refresh อัตโนมัติทุก 5 นาที

เปิดกราฟในหน้าต่างใหม่

การตรวจวัดค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตรวจวัดบริเวณชั้น 7 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบเทปเปอ อิลิเม้น ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ์ (Tapered Element Oscillating Microbalance, TEOM) ซึ่งเป็นวิธีเทียบเท่า (equivalent method) เช่นเดียวกับการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ

เกณฑ์ระดับคุณภาพอากาศ


InsideKUInsideKU เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ การค้นหาข้อมูลหน่วยงาน คณะ แผนที่ตั้งอาคาร ร้านสะดวกซื้อ เอทีเอ็ม จุดจอดรถจักรยาน รวมทั้ง คุณภาพอากาศ ด้วย
ติดตั้งแอพบน Android   |   iOS
สำหรับท่านใดเคยติดตั้ง InsideKU ไว้แล้ว ให้ปรับปรุงแอพเป็นเวอร์ชันใหม่ จะมีไอคอน คุณภาพอากาศ ให้เปิดใช้งานได้

โครงการติดตามลักษณะ
ทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน
และมลสารทางอากาศ
สำหรับประเทศไทย
คณะสิ่งแวดล้อม มก.


ลิงก์อื่น ๆ

รายงานสถานการณ์และ
คุณภาพอากาศประเทศไทย

ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ


   
Copyright ©2019 เวอร์ชัน 1.1   |   พัฒนาเว็บโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์   |   ข้อมูลโดย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยการสนับสนุนของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)