รายงานคุณภาพอากาศออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 ก.พ. 2563 ณ เวลา 00:00 น.

 • PM2.5
  ค่าปัจจุบัน (µg/m3)

 • 31 @ 2020-02-26 00:39:00

 • คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

 • PM2.5
  ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (µg/m3)

 • 28.77

 • คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

 • PM2.5
  ค่าเฉลี่ย 24 ชม. (µg/m3)

 • 58.28

 • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น | ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

 • ก๊าซโอโซน (O3)
  ค่าเฉลี่ย 1 ชม. (ppb)

 • 38.23

 • คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

   

©2019-20 V2.1 พัฒนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ข้อมูล คณะสิ่งแวดล้อม
โดยการสนับสนุนของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)