กราฟ PM2.5 (24 ชั่วโมง ที่แล้ว) | ข้อมูล ณ วัน-เวลา 2022-01-25 18:33:50
ข้อมูลมีค่าเป็น 0 หมายถึง N/A (not applicable) ไม่มีข้อมูล
©2020 V1.0 พัฒนาโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์