กราฟ PM2.5 (24 ชั่วโมง ที่แล้ว) | ข้อมูล ณ วัน-เวลา 2022-09-28 14:00:42
ข้อมูลมีค่าเป็น 0 หมายถึง N/A (not applicable) ไม่มีข้อมูล
©2020 V1.0 พัฒนาโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์